CTCP Dệt lưới Sài Gòn (SFN - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/01/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/01/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 15/03/2016

- Địa điểm thực hiện: Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận 4 – Số 85-87 đường Tân Vĩnh, Quận 4, Tp.HCM.

- Nội dung lấy ý kiến: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2015 và lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.