Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam (SFG – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 8/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền cho năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 10/07/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài Chính Kế toán Công ty CP Phân bón Miền Nam, trụ sở: 125B, CMT8, P.5, Q.3, Tp.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 10/07/2015, xuất trình chứng minh nhân dân và sổ cổ đông. Trường hợp ủ quyền cho người khác nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ (có công chứng hoặc có xác nhận của chính quyền địa phương).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.