CTCP Mía đường Nhiệt điện Gia Lai (SEC- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 8/8/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/08/2014

- Lý do và mục đích: Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2014

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Hội trường CTCP mía đường nhiệt điện Gia Lai; 561 Trần Hưng Đạo – thị xã Ayunpa - tỉnh Gia Lai.

- Nội dung cụ thể :

+ Báo cáo KQKD năm tài chính 2014, định hướng phát triển Công ty năm tài chính 2014 - 2015;

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm tài chính 2014;

+ Báo cáo hoạt động của BKS năm tài chính 2014;

+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.