Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly (SDY – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/7/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/07/2015

- Lý do và mục đích: Đại hội cổ đông bất thường năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: dự kiến từ ngày 15/08/2015 đến 25/08/2015

- Địa điểm thực hiện: Hội trường CTCP xi măng Sông Đà Yaly tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư păh, tỉnh Gia Lai

- Nội dung họp:

+ Thông qua việc cổ đông hiện hữu (Công ty CP đầu tư và xây dựng bưu điện – PTIC) mua cổ phiếu SDY không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm của Đại hội cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.