Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà (SDU - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  29/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4,5/2016

- Địa điểm thực hiện:  Tòa nhà SONG DA URBAN TOWER, Km 10 Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

- Nội dung họp: Chương trình và nội dung cuộc họp được thông báo trên website Công ty và gửi tới các cổ đông theo danh sách do VSD cung cấp.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.