Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà (SDU – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/11/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/11/2015

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 11,12/2015

- Địa điểm thực hiện: Tòa nhà SONG DA URBAN TOWER, Km10 Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

- Nội dung họp: Thông qua các nội dung, vấn đề chưa được biểu quyết thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông tổ chức lần hai ngày 19/05/2015

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.