Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà (SDP – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/11/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 07/12/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà (Địa chỉ: Tầng 4 CT3 – Tòa nhà FODACON – Đường Trần Phú – Hà Đông – Hà Nội kể từ ngày 07/12/2015 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.