CTCP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà (SDP- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/8/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/08/2014

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thực hiện: 23/9/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần kể từ ngày 23/9/2014. Khi làm thủ tục nhận cổ tức, cổ đông xuất trình chứng minh nhân dân/hộ chiếu, sổ chứng nhận sở hữu cổ phần; Nếu cổ đông ủy quyền cho người khác nhận cổ tức thì người được ủy quyền phải xuất trình: Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, chứng minh nhân dân/hộ chiếu của người được ủy quyền và giấy ủy quyền.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.