(ĐTCK)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà (SDP – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/9/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/09/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp:

+ Thông qua nội dung sáp nhập Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà (PVSD) với Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Duyên Hải (PVC-DH).

+ Thông qua sửa đổi điều lệ công ty (theo điều lệ mẫu và Luật doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ 01/07/2015)

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.