(ĐTCK)

Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai (SDN – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 5/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/06/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 17%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.700 đồng)

- Ngày thanh toán: 29/06/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần sơn Đồng Nai từ ngày 29/06/2015 hoặc thanh toán qua tài khoản ngân hàng. Đối với trường hợp nhận tiền mặt, khi cổ đông đến nhận cổ tức phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân (bản chính) để đối chiếu.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.