Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (SDI – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/9/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng:  16/09/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

- Tỉ lệ thực hiện: 83,33%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 8.333 đồng) Chia làm 02 đợt thanh toán, cụ thể:

+ Đợt 1: 40% /cổ phiếu  (01 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng)

- Ngày thanh toán đợt 1:           30/09/2015

+ Đợt 2: 43,33%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4.333 đồng)

- Ngày thanh toán đợt 2: 27/11/2015

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng, địa chỉ tại Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 30/09/2015 (đối với Đợt 1) và từ ngày 27/11/2015 (đối với Đợt 2). Khi đi vui lòng xuất trình Giấy chứng minh nhân dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.