CTCP Sadico Cần Thơ (SDG- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  18/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Ngày 16/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Mường Thanh Cần Thơ – Lầu 4, Phòng hội nghị Vĩnh Thanh (Địa chỉ: Khu E1, Cồn Cái Khế, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ).

- Nội dung lấy ý kiến: Sẽ thông báo trong thư mời họp ĐHĐCĐ.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.