CTCP Sadico Cần Thơ (SDG – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/12/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  08/12/2016

- Lý do và mục đích:Chi cổ tức năm 2016 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 22/12/2016
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty CP SADICO Cần Thơ số 366E đường Cách Mạng Tháng Tám, P. Bùi Hữu Nghĩa, Q. Bình Thủy, Tp. Cần Thơ kể từ ngày 22/12/2016. Khi đến nhận cổ tức, quý cổ đông nhớ mang theo sổ sở hữu cổ phần, CMND và Giấy yêu cầu trả cổ tức. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại: 0710.3884919 – 0710.884354.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.