Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà (SDD - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  21/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 6, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp  Sông Đà, Lô 60+61 Khu đô thị Văn Phú – Phú La – Hà Đông – Hà Nội

- Nội dung họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.