Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà (SDC – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/7/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/08/2015

- Lý do và mục đích: Thanh toán cổ tức năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 15/09/2015

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà, địa chỉ: Số 495 – nhà G9 – phường Thanh Xuân Nam – quận Thanh Xuân – thành phố Hà Nội bắt đầu từ ngày 15/09/2015, 8h00-17h00 từ thứ hai đến thứ 6 hàng tuần.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.