Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà (SDC – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/9/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  05/09/2016

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Thời gian thực hiện: 06/10/2016
-  Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty, địa chỉ: Nhà G9 - số 495 Nguyễn Trãi - phường Thanh Xuân Nam - quận Thanh Xuân - Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 06/10/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.