Công ty cổ phần Simco Sông Đà (SDA - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  07/04/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 25/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Simco Sông Đà, tòa nhà Simco Sông Đà, tiểu khu ĐTM Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015.
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.