Công ty Cổ phần Sông Đà 6 (SD6 – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 3/7/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/07/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Ngày thực hiện: 24/07/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký cổ phiếu.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty cổ phần Sông Đà 6 - Nhà TM Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 24/07/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.