Công ty cổ phần Sông Đà 4 (SD4– Sàn HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/01/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/01/2016

- Lý do và mục đích: Trả  cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)

- Ngày thực hiện: 29/01/2016

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại: Phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần Sông Đà 4 từ ngày 29/01/2016 (Địa chỉ: Tầng 3 – Tòa nhà TM – Khu đô thị Văn Khê – P. La Khê – Hà Đông – Hà Nội). Khi đến nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Sông Đà 4 đề nghị cổ đông mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc giấy ủy quyền có xác nhận của địa phương hoặc đơn vị công tác (nếu có).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.