Công ty cổ phần Sông Đà 4 (SD4 - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  29/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 11/04/2016 đến ngày 15/04/2016

- Địa điểm thực hiện:  Hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 4, Tòa nhà TM, khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.