Công ty Cổ phần Sông Đà 3 (SD3 – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 6/8/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/08/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức  năm 2014 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 31/08/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại trụ sở điều hành Công ty CP Sông Đà 3 – Thôn 5, xã ĐăkSin, huyện ĐăkR’Lấp, tỉnh Đăk Nông bắt đầu từ ngày 31/08/2015 và xuất trình CMND.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.