Công ty Cổ phần Sông Đà 3 (SD3- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  25/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 10/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 3 tại 105 Phạm Văn Đồng, P. Thống Nhất, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

- Nội dung họp: Thông báo sau.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.