CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 5/8/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/08/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và thực hiện quyền mua cổ phiếu

1. Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 9.384.242 cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 01: 0.05 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 01 quyền được nhận 0.05 cổ phiếu mới)

- Phương thức làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phần phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu phát sinh lẻ (nếu có) sẽ được hủy.

- Quyền nhận cổ phiếu thưởng sẽ không được chuyển nhượng.

Cổ phiếu thưởng là cổ phiếu tự do chuyển nhượng.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 110 cổ phiếu, tương ứng 110 quyền. Cổ đông A sẽ được nhận như sau: 110 x 0.05 = 5.5 cổ phiếu, làm tròn xuống là 05 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0.5 cổ phiếu sẽ được hủy.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại trụ sở Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín, địa chỉ: số 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP.HCM và xuất trình chứng minh nhân dân.

2. Thực hiện quyền mua cổ phiếu:

- Mã trong nước của đợt phát hành quyền mua: MIRSCR151

- Mã ISIN của đợt phát hành quyền mua: VNMIRSCR1513

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 50.111.856 cổ phần

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần

- Tỷ lệ thực hiện: 100: 26.7 (01 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 100 quyền được mua 26.7 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có): Số cổ phiếu phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và số cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có) sẽ được Hội đồng Quản trị Công ty xem xét chào bán cho các đối tượng khác với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu và các điều kiện khác không thuận lợi hơn so với cổ đông hiện hữu.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 100 cổ phiếu tương ứng 100 quyền mua cổ phiếu mới. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua: 100*0.267=26.7 cổ phiếu mới, làm tròn xuống hàng đơn vị là 26 cổ phiếu.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 20/08/2015 đến ngày 15/09/2015

- Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần.

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

- Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 20/08/2015 đến ngày 17/09/2015

Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại trụ sở Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín, số 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP.HCM và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.