CTCP Xi măng Sài Sơn (SCJ- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/8/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2014

- Lý do và mục đích: Thưởng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Không có cổ phiếu lẻ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại trụ sở Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn, địa chỉ: xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.