Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 (SCI – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/06/2015

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 07/2015

- Địa điểm thực hiện: Tầng 5, tòa nhà Rainbow, KĐT Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội

- Nội dung họp: Thông qua việc các cổ đông hiện hữu chào bán cổ phiếu SCI cho Công ty cổ phần Sông Đà 909 không qua chào mua công khai

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.