Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (SCD – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Ngày thanh toán: 30/06/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty từ ngày 30/06/2015 trong các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu và phải xuất trình Chứng minh nhân dân, Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần theo quy định.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.