(ĐTCK)

Công ty cổ phần Xi măng Sông Đà (SCC - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/01/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/01/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Ngày đại hội sẽ thông báo chính thức theo giấy mời dự đại hội

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo chính thức theo giấy mời dự đại hội

- Nội dung lấy ý kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội          

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.