Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 (SC5 – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 8/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2015

- Lý do và mục đích:            Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện:                   20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 30/06/2015

- Địa điểm thực hiện:    

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở  Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5. Địa chỉ: Phòng Kế toán, lầu 9, số 137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Tp HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 30/06/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.