CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (SBT – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/10/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  12/10/2016

Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức niên độ 2015-2016 bằng cổ phiếu

−     Tỷ lệ thực hiện: 6% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 06 cổ phiếu mới).
−     Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
−     Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông A đang sở hữu 888 cổ phần. Như vậy, cổ đông A sẽ nhận thêm số cổ phần là: 888*6%=53,3 cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế mà cổ đông A sẽ nhận thêm là 53 cổ phần mới. Số cổ phần lẻ 0,3 cổ phần bị hủy bỏ.
−     Địa điểm thực hiện:
+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở chính và văn phòng kinh doanh Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (Trụ sở chính: Xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh; Văn phòng kinh doanh: Tầng 1 - 62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận, TP.HCM) vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 và xuất trình chứng minh nhân dân, Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.