Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (SBT – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/07/2015

- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện:  Từ 09/07/2015 đến 23/07/2015

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh

- Nội dung lấy ý kiến: Bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.