Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom (SAM – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/06/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2014 với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 01/07/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty CP Đầu tư và phát triển Sacom (vào các ngày làm việc trong trong tuần) bắt đầu từ ngày 01/07/2015 và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân. 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.