Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco (SAF – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/05/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 15/5/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco, số 7/13-7/25 Kha Vạn Cân, P.Linh Tây, Q.Thủ Đức, Tp.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần), bắt đầu từ ngày 15/5/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.