Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco (SAF - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 08/4/2016

- Địa điểm thực hiện:  Khách sạn New World, số 76 Lê Lai, Quận 1, Tp.HCM.

- Nội dung lấy ý kiến: Thông báo sau

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.