Công ty cổ phần SCI (S99- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  12/04/2016

- Lý do và mục đích:   Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
- Tỷ lệ thực hiện:                1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện:  Dự kiến ngày 29/04/2016
- Địa điểm thực hiện:  Trụ sở Công ty – Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên theo Điều lệ Công ty
+ Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
+ Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
+ Các nội dung khác theo Điều lệ Công ty.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.