Công ty cổ phần Sông Đà 9.06 (S96 – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2015

- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 28/05/2015

- Địa điểm thực hiện: Tại Công ty (Tầng 7 Nhà G10 Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội)

- Nội dung họp lấy ý kiến: về việc hợp tác cùng đầu tư Dự án Thủy điện Nậm Xây Nọi 2

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.