Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 (S74 - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  12/04/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo chính thức trong thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 7, Tầng 7 tháp B tòa nhà HH4, Tổng công ty Sông Đà, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát;
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.