Công ty cổ phần Thủy điện Sê San 4A (S4A – Sàn HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/01/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/01/2016

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thực hiện: 20/01/2016

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thủy điện Sê San 4A, số 650 Lê Duẩn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 20/01/2016 bằng 02 hình thức:
 (i) Cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt mang theo giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu, sổ cổ đông và giấy giới thiệu nhận cổ tức (nếu là Cổ đông pháp nhân) Trường hợp quý Cổ đông ủy quyền cho người khác nhận cổ tức thì ngoài các giấy tờ trên cần có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật;
(ii) Cổ đông nhận cổ tức theo hình thức chuyển khoản xin vui lòng đăng ký, xác nhận thông tin với phòng Kế toán của Công ty theo địa chỉ nêu trên, số điện thoại: 0593756095 (nếu có bổ sung hoặc thay đổi thông tin tài khoản).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.