CTCP Mía đường 333 (S33 – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/7/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/07/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2013 và 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (Trong đó năm 2013 là 15%/cổ phiếu và năm 2014 là 15%/cổ phiếu; 01 cổ phần nhận được 3.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 30/07/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần (từ thứ Hai đến thứ Bảy), từ ngày 30/07/2015 và xuất trình Chứng minh nhân dân tại Công ty Cổ phần Mía đường 333, địa chỉ: Thị trấn Ea Knốp, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.