CTCP Cơ điện lạnh (REE–HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/05/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2016

Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 20:3 (Cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu vào ngày đăng ký cuối cùng được nhận 03 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ:
+ Cổ đông sở hữu quyền không được chuyển nhượng quyền nhận cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu. Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng sau khi niêm yết.
+ Quy đổi số cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu phân phối được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ còn lại chưa được phân phối sẽ được công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Ví dụ: 
Tại ngày đăng ký cuối cùng 12/05/2016 cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 42 cổ phiếu REE. Như vậy, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được nhận 6 cổ phiếu mới từ cổ tức năm 2015 và 3.000 đồng bằng tiền mặt từ số cổ phiếu lẻ được công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu, cách tính số lượng cổ phiếu mới được nhận như sau:
(42 cổ phiếu / 20) x 3 = 6,3 cổ  phiếu, làm tròn là 6 cổ phiếu; 0,3 cổ phiếu lẻ công ty sẽ mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá 10.000 đồng. Như vậy, cổ đông sẽ nhận được 6 cổ phiếu mới và 3.000 đồng bằng tiền mặt do công ty trả.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu tại Công ty (Số 364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM). Người sở hữu đến nhận cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu phải xuất trình chứng minh nhân dân bản gốc.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.