CTCP Cơ điện lạnh (REE  - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2015 và trả cổ tức  đợt 1 năm 2015 bằng tiền

a. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2015: 

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  8 giờ sáng ngày 31/03/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường toà nhà E.town - Số 364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM, Việt Nam

- Nội dung lấy ý kiến: tài liệu Đại hội sẽ được gửi đến Quý Trung tâm và sẽ đăng lên website của Công ty (www.reecorp.com) trước ngày 21/03/2016.

 

b. Trả cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền:
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
-  Ngày thanh toán: ngày 01/04/2016
-  Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức từ ngày 01/04/2016 tại Công ty (Số 364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM). Người sở hữu đến nhận cổ tức phải xuất trình Chứng minh nhân dân bản gốc.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.