Công ty cổ phần địa ốc Chợ lớn (RCL - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và chia cổ tức đợt 1 năm 2015

a. Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 30/03/2016

- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau

- Nội dung lấy ý kiến: Thông báo sau

b. Chia cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 08%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 800 đồng)
- Ngày thanh toán: 28/04/2016
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Địa ốc Chợ Lớn (số 118 Hưng Phú, P.8, Q.8, Tp.HCM) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 28/04/2016 và xuất trình CMND.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.