Công ty cổ phần địa ốc Chợ lớn (RCL – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 6/10/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng:  08/10/2015

- Lý do và mục đích: Chia cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 08%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Ngày thanh toán: 26/10/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Địa ốc Chợ Lớn (số 118 Hưng Phú, P.8, Q.8, Tp.HCM) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 26/10/2015 và xuất trình CMND.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.