Công ty cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su (RCD – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/7/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/07/2015

- Lý do và mục đích: Thanh toán cổ tức năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 7,5%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 750 đồng)

- Ngày thanh toán: 31/07/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Phòng tài chính kế toán, CTCP Xây dựng –Địa ốc Cao su, địa chỉ 402 Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh kể từ ngày 31/07/2015 (từ 9h00 đến 11h30 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần). Chứng từ yêu cầu đối với các cổ đông khi đến nhận cổ tức gồm chứng minh thư nhân dân, sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền có xác nhận theo quy định của Pháp luật ( Đối với Tổ chức phải có Giấy giới thiệu).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.