Công ty cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao Su (RBC - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  31/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 15/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

- Nội dung họp:

-     Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015;
-     Thông qua BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2015;
-     Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015;
-     Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015;
-     Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016;
-     Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
-     Các nội dung khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.