Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông (RAL – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/8/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/08/2015

- Lý do và mục đích: Thanh toán bổ sung 5% cổ tức năm 2014 và tạm ứng 15% cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2015.

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Ngày thực hiện: 04/09/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký cổ phiếu.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Thống kê Kế toán tài chính - Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông số 87-89 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 04/09/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.