Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Quảng Ninh (QST- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  15/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền

1. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 04/2016 (thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau tới các cổ đông)

- Địa điểm thực hiện:

 Hội trường Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Văn Lang. Địa chỉ: đường Văn Lang, phường Hòn Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua báo cáo tổng kết năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của Ban Giám đốc Công ty;
+ Thông qua báo cáo quản trị của Hội đồng quản trị Công ty;
+ Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty.
2. Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền:

 
- Tỷ lệ thực hiện:12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
 - Ngày thanh toán: 29/03/2016
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở văn phòng Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh, địa chỉ: số 10 phố Long Tiên, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 29/03/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.