Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức (QHD – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/12/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/12/2016

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)
- Ngày thanh toán:12/01/2017
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại tại công ty bắt đầu từ ngày 12/01/2017:

· Trường hợp nhận cổ tức bằng tiền mặt: Người sở hữu xuất trình chứng minh thư nhân dân (có bản sao nộp kèm) nhận cổ tức tại phòng kế toán – CTCP Que hàn điện Việt Đức, địa chỉ: Nhị Khê, Thường Tín, Tp. Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 12/01/2017.
· Trường hợp nhận cổ tức bằng chuyển khoản: người sở hữu xuất trình chứng minh thư nhân dân (có bản sao nộp kèm) điền thông tin số tài khoản nhận cổ tức theo mẫu nhận cổ tức bằng chuyển khoản vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 12/01/2017.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.