CTCP Xây lắp & Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam (QCC – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/5/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  04/05/2016

- Lý do và mục đích: Thanh toán cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt
- Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (01cổ phiếu nhận được 900 đồng)
- Thời gian thực hiện chi trả: 13/5/2016
- Địa điểm thực hiện:
+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.
+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Ban Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Xây Lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam, Đường Phan Bội Châu, P.Tân Thạnh, Tp. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 13/5/2016. Khi làm thủ tục nhận cổ tức, Quý cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu, sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.