Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình (QBS - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  04/04/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 1/2 ngày, bắt đầu từ 8h30 ngày 29/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại phòng họp Pacific, khách sạn Camela, số 515 Hùng Vương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

- Nội dung họp:  Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015, kế hoạch kinh doanh năm 2016 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.