CTCP kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí (PXS – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/06/2015

- Lý do và mục đích:            Thanh toán cổ tức còn lại năm 2014 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 300 đồng)

- Ngày thanh toán: 30/06/2015

- Địa điểm thực hiện:    

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán - Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí, số 02 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu từ ngày 30/06/2015 (vào các ngày làm việc trong tuần trừ thứ 7 và Chủ nhật) và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.